Stubfræsning

Stubfræsning Stubfræsning

At bortfræse stubbene er den eneste rigtige løsning i alle tilfælde er det bedre end at grave stubben op. Det kræver ikke store maskiner i haven, så denne bliver ikke ødelagt, og selve reetableringen er meget nem, og som du sagtens selv kan klare, men vi gør det også gerne.

Hvordan fungerer det?
Selve rodfræsningen foregår ved, at et stort hjul med en masse tænder forrest på maskinen drejer rundt med flere tusinde omdrejninger i minuttet mens den fræser stubben ved, at køre fra side til side nedefter. Tænderne tygger sig langsomt igennem roden indtil den er 10-15 cm under græsniveau eller helt væk alt efter dit behov.
Affaldet fra stubfræsningen kan bruges i haven som flis.
Vi reetablerer plænen og sår græs med det samme hvis dette ønskes.

Pris efter aftale. Dette er nødvendigt da der er stor forskel på træstubbe. Nogle har lange rødder i overfladen og andre ikke og dette giver naturligvis en forskel på tidsforbruget og reetableringen.